Stabilność Twojego przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od skutecznej ochrony poufnych informacji. Z tego powodu warto zatrzymać się nad pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa. Są to informacje poufne obejmujące kluczowe dane o charakterze technicznym dotyczące kompleksowej organizacji działalności gospodarczej, jak również relacji na płaszczyźnie przedsiębiorca-partner-klient. Utrzymanie tajemnicy poza zasięgiem konkurencji pozwoli Ci uzyskać i utrzymać przewagę na rynku.

Żeby jednak tak się stało, musisz podjąć odpowiednia działania zmierzające do zachowania poufności danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy sp. k. wiedzą, w jaki sposób ochronić to co dla Ciebie najważniejsze. Doradzimy Ci jak wdrożyć odpowiednie procedury i skonstruujemy odpowiednie regulaminy i umowy, które zawierasz ze swoimi partnerami, klientami i pracownikami.

Usługi:

 • Wydamy – w zakresie ich zgodności z przepisami prawa i dobrymi obyczajami – opinie dotyczące:
  • projektów biznesowych,
  • kampanii reklamowych,
  • akcji promocyjnych,
  • konkursów
 • Przygotujemy projekty:
  • regulaminów,
  • zgód,
  • zezwoleń,
  • oświadczeń związanych z ochroną poufności,
  • know-how,
  • zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Będziemy Cię reprezentować w cywilnych i karnych postępowaniach sądowych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Sporządzimy i będziemy negocjować proces zawieranych lub też udzielanych przez Ciebie umów licencyjnych.

Cennik

W Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy stosujemy minimalną stawkę wynagrodzenia za usługi rzecznika patentowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 2 grudnia 2003 roku (Dz.U. z 2003r. nr 212 poz. 2076).

W przypadku dużych lub nietypowych projektów stawki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie lub wg. stawek godzinowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą zapraszam Cię serdecznie do nawiązania kontaktu poprzez stronę Kancelarii (link poniżej).

Kancelaria Nowakowski & Wspólnicy