Znak towarowy stanowi jeden z najważniejszych składników majątku przedsiębiorstwa, a co tym idzie – jest on również podstawowym elementem promocyjnym, zapewniającym odróżnienie produktów lub usług przedsiębiorcy od tych należących do jego konkurencji.

Posiadając prawo ochronne na swój znak towarowy masz możliwość wyłącznego korzystania z zarejestrowanego oznaczenia na określonym terytorium przez cały okres ochronny (który trwa 10 lat i może być przedłużany na kolejny równoważny okres). Dzięki temu ryzyko naruszeń zostaje zmniejszone do minimum, a w przypadku ich wystąpienia ułatwia Ci dochodzenie swoich roszczeń.

Co ważne, jako posiadacz zastrzeżonego znaku towarowego wzmacniasz zaufanie klienta do swojego przedsiębiorstwa. Posiadasz również solidną podstawę w procesie budowania profesjonalnego wizerunku.

Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter majątkowy. Znaczy to tyle, że posiada wartość rynkową i może być zarówno źródłem przychodu, jak i przedmiotem obrotu gospodarczego.

Rzecznicy patentowi pracujący w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski & Wspólnicy zdają sobie sprawę, że znaki towarowe pełnią kluczową rolę w osiąganiu komercyjnego sukcesu przez firmę i stanowią uosobienie wartości, na których została zbudowana. Z tego powodu oferujemy Ci kompleksową pomoc w zakresie ochrony i zarządzania znakami towarowymi na terenie Polski, Unii Europejskiej i całego świata.

Usługi:

 • Przygotujemy strategię ochrony oznaczeń wspierającą realizację celów biznesowych i marketingowych
 • Przeprowadzimy badania znaków towarowych na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, a we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami także w wybranych krajach na całym świecie
 • Zgłosimy Twój znak towarowy do ochrony prawnej w:
  • Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej  (tryb krajowy -charakteryzuje się ochrono na terenie kraju, w którym nastąpiła rejestracja)
  • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej –  EUIPO w Alicante (tryb wspólnotowy – ochrona znaku towarowego na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej)
  • Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO w Genewie (tryb międzynarodowy – ochrona w wybranych krajach świata np. USA, Rosja, Chiny itp.),
 • Będziemy Cię reprezentować:
  • w postępowaniach rejestrowych w trybie krajowym (UPRP), wspólnotowym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO), a także we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami w urzędach patentowych na całym świecie
  • w postępowaniach spornych i sądowych wynikających z naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe lub popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji (działamy przed Urzędem UPRP, EUIPO, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) oraz sądami administracyjnymi,
  • w postępowaniach celnych i ochronie znaków towarowych na granicy
 • Będziemy odnawiać prawa ochronne na Twój znak towarowy
 • Dokonamy zmian w krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych rejestrach znaków towarowych
 • Będziemy monitorować oznaczenia i opinie dotyczące kolizyjnych rejestracji
 • Sporządzimy dla Ciebie:
  • listy ostrzegawcze w sprawach dotyczących znaków towarowych
  • opinie i ekspertyzy prawne (np. strategia obrony przed naruszeniami osób trzecich),
  • wyceny znaków towarowych,
  • umowy dotyczące znaków towarowych (np. umowy licencyjne)
 • Poprowadzimy mediacje i negocjacje w sprawach dotyczących znaków towarowych

Cennik

W Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy stosujemy minimalną stawkę wynagrodzenia za usługi rzecznika patentowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 2 grudnia 2003 roku (Dz.U. z 2003r. nr 212 poz. 2076).

W przypadku dużych lub nietypowych projektów stawki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie lub wg. stawek godzinowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą zapraszam Cię serdecznie do nawiązania kontaktu poprzez stronę Kancelarii (link poniżej).

Kancelaria Nowakowski & Wspólnicy